Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Tự vuốt huyệt làm hạ áp huyết ngừa tai biến tê liệt

Những bệnh nhân có số đo áp huyết cao hơn 140/90mmHg, mạch tim đập 80 sẽ có nguy cơ cao áp huyết sẽ gây tai biến và tê liệt. Để ngừa bệnh này, chúng ta hãy tự chữa mỗi lần uống thuốc hạ áp huyết mà không giảm.

Theo Khí Công Y Đạo, giá trị của 3 số đo có ý nghĩa : Khí lực/ Huyết/ Hàn-nhiệt

Số 140 là Khí Lực, nếu lớn hơn 140 là khí lực tăng, cần phải làm giảm.

Số 90 là Huyết, nếu lớn hơn là dư huyết, cần phải làm giảm.

Số 80 là nhịp tim, nếu cao hơn là có bệnh liên quan đến đường lảm tay chân nóng, cần phải làm giảm.

Áp huyết cần phải đo 2 tay, áp huyết tay trái liên quan đến bao tử, áp huyết tay phải liên quan đến gan.

Khi đo áp huyết, cũng nên đo độ đường trong máu.

Qúy vị hãy áp dụng thử theo thứ tự hướng dẫn dưới đây, chỉ chữa bên tay nào có áp huyết cao hơn.

Thí dụ đo 2 bên tay có số đo là 145/95mmHg nhịp tim 85, bên kia là 150/92mmHg nhịp tim 82, thì chúng ta chọn bên cao hơn là 150 để chữa.

Điều quan trọng theo lý thuyết đông y, Khí lực cao thì gọi là Khí có bệnh, thì đông y không chữa vào khí, mà dùng Huyết chữa Khí

Khi chữa 1 bên thì d0o lại hai tay sẽ thấy cả 3 số ở cả hai bên tay đều thay đổi.

Chúng ta hãy cùng thử nghiệm : Chỉ được chọn một bên tay chân nào có khí lực cao, chọn a hay b.

-Làm giảm Huyết (tâm trương) sẽ làm hạ Khí lực làm giảm áp huyết và đường.

a-Chọn huyệt làm giảm huyết bên tay trái và chân trái nếu tay trái cao hơn tay phải :

Huyệt chọn để chữa là Tả Thương Khâu, tả Xích Trạch. Cách vuốt như dưới đây, bôi dầu trơn trước khi vuốt.

clip_image002clip_image004

clip_image006 clip_image008

Vuốt từ Thương Khâu lên Âm Lăng Tuyền 6 lần rồi ấn day Thương Khâu 6 lần nghịch.

Vuốt từ Trung Phủ xuống Xích Trạch 6 lần rồi ấn day Xích Trạch 6 lần nghịch.

b-Chọn huyệt làm giảm huyết bên tay phải, chân phải, nếu áp huyết bên tay phải cao hơn tay trái : Huyệt chọn để chữa Tả Hành Gian, tả Thần Môn, cách vuốt như hướng dẫn sau :

clip_image010 clip_image012

clip_image014 clip_image016

Vuốt từ Hành Gian lên Thái Xung 6 lần rối ấn day Thái Xung 6 lần nghịch.

Vuốt từ Linh Đạo đến Thần Môn 6 lần rồi ấn day Thần Môn 6 lần nghịch

Sau khi vuốt huyệt chân rồi đến tay xong, thì đo lại áp huyết hai tay, áp huyết hai tay sẽ thay đổi. Nếu áp huyết chưa xuống như ý muốn thì vuốt lại lần thứ hai.

Nếu khi đo lại áp huyết hai tay, chúng ta sẽ thấy nhịp tim giảm. Chúng ta có thể đo đường lại để so sánh thấy đường trong máu hạ

Phân tích một thí dụ về kết qủa thực tập của một bệnh nhân :

Đo áp huyết 2 tay trước khi vuôt huyệt : Tay trái 134/90/96
tay phải 140/93/94

Đo đường 7.5mmol/l

Thông thường có 6 cách làm hạ áp huyết :

1-Làm hạ khí tay trái rồi đo lại 2 tay : Tay trái 124/85/85 Tay phải 132/86/84

2-Làm hạ khí tay phải rồi đo lại 2 tay : 127/90/86 122/88/86

3-Làm hạ huyết tay trái rồi đo lại 2 tay : 123/88/89 129/85/88

4-Làm hạ huyết tay phải rồi đo lại 2 tay : 114/84/85 115/81/82

5-Làm hạ nhịp tim tay trái rồi đo lại 2 tay : 124/91/85 121/83/84

6-Làm hạ nhịp tim tay phải rồi đo lại 2 tay : 121/83/85 132/86/85

Làm hạ nhịp tim là làm hạ nồng độ đường, đo lại đường : 5.1mmol/l

Trong 6 cách làm hạ áp huyết, chúng ta thấy cách thứ 4 làm 3 số xuống thấp nhất, vì nó đúng với lý thuyết đông y là Khí lực cao thì phải hạ Huyết. Nếu theo lý thuyết này thì thay vì chữa 6 lần chúng ta chỉ chữa 1 lần. Rồi đo lại áp huyết hai tay và dđo đường để so sánh trước và sau khi chữa.

So sánh trước khi chữa :

Tay trái : 134/90mmHg nhịp tim 96 tay phải : 140/93mmHg
nhịp tim 94 đường 7.5mmol/l

Sau khi chữa :

Tay trái : 114/84mmHg nịp tim 85 Tay phải : 115/81mmHg
nhịp tim 82 đường 5.1mmol/l