Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Những Huyệt chữa Tê Liệt Tay Chân

Ký hiệu :

x là tả, day ngón tay theo vòng tròn nghịch chiều. 6 vòng chữa huyết, 9 vòng chữa khí

o là bổ, day ngón tay theo vòng tròn thuận chiều. 6 vòng chữa huyết, 9 vòng chữa khí

b là bình bổ bình tả, day nghịch6 hay 9 rồi day thuận 6 hay 9.