Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Huyệt Đan Điền ở đâu - Công dụng?

Kính gửi Đại Phu Đỗ Đức Ngọc

Tôi rất cám ơn ngài gửi cho Đồ hình các kinh huyệt.
Tôi là người tu thiền, muốn biết đích xác huyệt Đan Điền, chỉ biết đại
khái dưới rốn 2 phân (2 đốt ngón tay), và thắc mắc rằng, sâu hơn huyệt
Đan điền nữa là huyệt gì, trên Đan điền là huyệt Âm giao có phải cũng
là Đan điền không thưa Đại phu ? Tôi quen biết một võ sư cho biết đó
là huyệt Khí Hải, xin đại phu xác định, chỉ giáo dùm cho chính xác vị
trí.
Chúc Đại phu mọi điều như ý và càng thêm công đức, phổ độ chúng sinh.

Kính thư,
Tăng

Trả lời :

Khí Hải còn gọi là Đan điền Tinh, dưới huyệt Khí Hải có huyệt Quan
nguyên, nhà đạo gọi là Chơn khí huyệt, Âm giao không phải là Đan
điền.
Khí công thiền có 3 đan điền, Đan điền khí từ xương ức lên đỉnh
đầu, khi thở thiền chú ý hơi thở ở Thiên môn (chỗ lõm trên đỉnh đầu do
thiền mà có, không hoàn toàn đúng vào huyệt Bách hội) hay chú ý vào Ấn
đường, hai nơi này gọi là đan điền khí. Đan điền thần là nơi âm dương gặp nhau để biến hóa, gọi lả Hư vô huyệt lý, sờ và nhìn không thấy, rộng vuông vức 1 thốn 2, cách tim 3 thốn 6, cách thận 3 thốn 6 .Tổng cộng tâm hỏa cách thận thủy 8 thốn 4, tương đương với khoảng cách từ mặt trời xuống biển là 84 muôn ngàn dặm (84x10000x1000x1,732khm) điểm giữa trời với đất giao tiếp điện âm dương tạo ra tiếng sấm sét ở thiên nhiên, thì Hư vô huyệt lý cũng tạo ra chấn động âm dưong, nên gọi là đan điền thần, khi thở tập trung ý tại đan điền thần dưới xương ức gần huyệt Cưu vĩ, nó nằm sâu bên trong, vô hình, Thái thượng Lão quân gọi cách thở này là Lập Lư Đảnh để nấu thuốc luyện tiên đơn (lửa cung ly đốt vàng cung khảm), khí công gọi là cách thở thai tức (bào thai trong bụng mẹ không cần thở bằng mũi để lấy oxy bên ngoài, chỉ cần theo dõi nhịp mạch đập ở đan điền thần, thấy nó vẫn đập, mặc dù mình không thở mà vẫn sống ), cuốn lưỡi nối vòng Nhâm Đốc để khí đi xuống 12 đốt cổ họng thì 12 đốt này nhà đạo gọi là Thập nhị trùng lầu, nhưng luyện đến khi chuyển tinh hoá khí, chuyển khí hóa thần, thì khí đi lên sau lưng vòng phía sau 12 đốt cổ lên đầu vào cung Nê hoàn thì 12 đốt này có tên gọi khác là Thập nhị trùng thiên.....

Thân
Doducngoc

Vô cùng cám ơn Đại Phu đã giảng giải rất chi tiết về Đan Điền Tinh,
Khí, Thần, khiến tiểu nhân được mở rộng tầm kiến thức.
Nhưng lại thêm các danh từ như Thốn, Cung Nê Hoàn, khiến tiểu nhân
thêm mờ mịt.  Xin cho biết 1 thốn tương đương với bao nhiêu cm hay
inches, trong hệ thống đo lường hiện đại.  Và vị trí cung Nê Hoàn ở
đâu ?
Ngoài ra, cách thận 3 thốn 6 lại cách thận thủy 8 thốn 4, là sao?
Khác biệt thế nào giữa 2 Thận và Thận thủy ?
Xin cảm tạ,
Tăng

Trả lời :
1-Thốn là đơn vị đo lường chiều dài của 1 đốt lóng tay của mỗi ngườI
mập ốm khác nhau theo tỷ lệ với thân hình của người ấy, nhưng theo 1
quy luật chung như khoảng cách giữa 2 núm vú là 8 thốn, khoảng cách
lằn chỉ nhượng tay đến lằn chỉ cổ tay dài 12 thốn, thí dụ nói huyệt
Nội Quan cách lằn chỉ cổ tay 2 thốn, thì huyệt này trên tay một đứa
nhỏ chỉ dài có 3cm, nhưng trên cổ tay người lớn 7cm... do đó đơn vị đo
huyệt gọi là đồng thân thốn, lấy đốt tay người nào đo lên thân người
ấy, chứ không đo trên người khác được. Thời nay giải quyết dễ dàng
hơn, xem thốn là 1 đoạn, vậy huyệt Nội quan là 2/12 (trên tổng số 12
đoạn của chiều dài cánh tay)...

Từ rốn xuống xương mu dài 5 thốn, huyệt Khí hải tính từ rốn xuống là 1
thốn rưỡi, tức là 1.5/5.

2-Nê hoàn cung ví như phòng ngủ của vua, nằm trong đầu nhưng vô hình
không có vị trí nhất định, không phải ai cũng có, chỉ có những vị tu
thiền đạt mức thượng trí (kiến thức ngoài thế gian không có). Còn đan
điền thần, nhà đạo gọi là Huỳnh đình cung (sân rồng) nơi văn võ bá
quan cùng vua họp bàn việc nước, điều khỉển lục bộ như ngoại giao,
giáo dục, công chánh, kinh tế, nội vụ,y tế....Vì thế khi thở ý tập
trung ở đây (ý là vua) theo dõi, kiểm soát, điều chỉnh sự hoạt động
của lục phủ ngũ tạng lúc nào cũng được tốt thì cơ thể luôn luôn
khỏe mạnh. Nếu vua (ý) ở Nê hoàn cung mê say với cung tần mỹ nữ thì
quốc gia sẽ loạn, ví như ý tập trung ở đầu, cơ thể sẽ bị bệnh, tẩu hỏa
nhập ma, áp huyết cao, mất ngủ, điên loạn... Cho nên khí công chữa
bệnh chỉ nên tập trung ý theo dõi hơi thở ở Đan điền thần để chuyển
hóa âm dương, giúp lục phủ ngũ tạnh luôn hoạt động tốt để cơ thể khỏe
mạnh không bệnh tật. Đây cũng là một phương pháp thiền để tăng cường
sức khỏe, không xuất hồn lên bộ đầu sẽ làm tăng áp huyết, không tập
trung nhiều ở Chơn khí huyệt sẽ thành qủy dâm dục...

3-Khoảng cách từ tim xuống điểm nối 2 qủa thận dài 8 thốn 4, Hư
vôhuyệt lý, trung tâm lư đảnh ở giữa chiếm 1 thốn 2.

4-Thận là nói chung, nhưng chức năng chứa lọc nước gọi là thận thủy để
đối đãi với tim cho sức nóng ấm cho cơ thể goi là tâm hỏa, dùng danh
từ hỏa thủy là có ý nghĩa về sự biến hóa của trời đất, mặt trờ nóng
giao hòa với quả đất bằng cách đưa sức nóng xuống mặt biển, lúc nhiều
lúc ít để nước nóng bốc hơi thành mây, nước biển cạn gọi là thủy triều
xuống, mây tụ lại thành mưa trả nước về cho biển gọi là thủy triều
lên, đó gọi là sự biến hóa hỏa thủy của thiên nhiên vũ trụ, trong con
người cũng do tâm hỏa thận thủy chuyển hóa gọi là sự khí hóa làm lục
phủ ngũ tạng hoạt động điều hòa.

Thân
doducngoc