Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

CÁCH CHỮA VÀO GỐC BỆNH

KHI TÌM NGUYÊN NHÂN GỐC BỆNH PHẢI CÓ NHỮNG KẾT QỦA YÊU CẦU SAU ĐÂY :

1-Nam hay nữ, tuổi bao nhiêu, cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu?
Biết tuổi để biết tình trạng áp huyết có lọt vào đúng tiêu chuẩn tuổi không. Nếu cao hơn hay thấp hơn là nguyên nhân gây ra bệnh.

Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo:
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13–17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

2-Đo áp huyết 2 tay và đo đường trước khi ăn là bao nhiêu? để biết chức năng tiêu hóa tốt hay xấu, thuận hay nghịch?

3-Đo áp huyết 2 tay và đo đường sau khi ăn được 30 phút là bao nhiêu? để biết thức ăn đúng hay sai?
Nếu áp huyết cao chọn cách chữa theo phần A, áp huyết thấp chọn theo phần B hướng dẫn bên dưới.

4-Đo áp huyết 2 tay và đo đường sau khi tập khí công theo phần A hay B theo tài liệu hướng dẫn tự chữa bênh đính kèm, để biết tập đúng hay sai ?