Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Tìm hiể̉u cách chữa bệnh theo tiêu chuẩn ÂM-DƯƠNG của Tây y


Kèm theo video này xem thêm chi tiết trong bài viết sau :

CHỮA BỆNH CỦA TÂY Y KHÔNG THEO ĐÚNG QUY LUẬT QUÂN BÌNH ÂM-DƯƠNG MỚI LÀ PHẢN KHOA HỌC http://khicongydaotoronto.com/forum/v... 

CẨM NANG HỌC CHỮA BỆNH THEO YHBS-PHẦN THỰC HÀNH CHỮA BỆNH http://khicongydaotoronto.com/forum/v...

Chỉ cần xem 2 bài này sẽ biết nguyên nhân bệnh và biết cách tự chữa khỏi bệnh, Bệnh thiếu máu thì mình phải ăn cho bổ máu tăng cân , thiếu đường phải uống đường, thiếu khí phải tập. Không có thầy thuốc nào mà ăn giùm mình, uống đường giùm mình, tập giùm mình mà tự nhiên mình được khỏi bệnh thì vô lý Không có thầy nào bấm huyệt mà tự nhiên đủ máu đủ đường đủ khí thay cho ăn uống tập luyện được, nếu được như vậy thì khi đói khỏi cần ăn chỉ cần bấm huyệt sẽ no, điều đó không thể được. Nên muốn chữa khỏi bệnh, mình phải tự ăn, tự uống, tự tập mỗi ngày theo pp điều chỉnh TINH-KHÍ-THẦN cho lọt vào tiêu chuẩn thì khỏi bệnh.