Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Dùng máy đo áp huyết để kiêm chứng bệnh đau nhức lưng tê tay chân

Dùng máy đo áp huyết để kiêm chứng bệnh đau nhức lưng tê tay chân

Tác giả: DoDucNgoc

Nam
bệnh nhân khai đau lưng và chân :

1-Bệnh nhân nằm úp, đo áp huyết cổ chân phải nơi huyệt Tam âm Giao được 170/90mmHg mạch 82, chân trái 175/87mmHg mạch 87.

clip_image004

clip_image006

2-Hỏi bệnh nhân xem chân nào đau, và bên nào đau nhiều hơn. Hai số đo trên đều vượt cao hơn tiêu chuẩn của phương pháp khí công, thuộc bệnh thực chứng, nên hai bên đều đau nhưng chân, lưng trái đau nhiều hơn.

3- Bệnh nhân nằm ngửa, quan sát các ngón chân để tìm xem đường kinh nào dẫn xuống chân bị tắc, chúng ta thấy ngón thứ hai kinh vị, ngón thứ tư kinh đởm chân trái cao hơn các ngón khác là chức năng vị thực, đởm thực do tiết mật nhiều, ngón thứ 2 kinh vị cơ sở hư, do bao tử nhỏ không thể chứa đầy được, hậu qủa sẽ gây đau tim ngực, bệnh nhân xác định có đau nhói ở ngực. Bệnh nhân chỉ muốn đến chữa chân, nhưng cách khám của khí công y đạo là tìm ra nguyên nhân gốc gây ra bệnh để điều chỉnh ngũ hành.

clip_image008

clip_image010

4-Do đó chứng bệnh này do mộc hỏa thổ đều thực, phải tả vị thổ và điều hòa lại trung tiêu. Theo lý thuyết đông y khí công, cơ sở bệnh lấy chức năng chữa, do đó tả Túc Tam lý bên chân phải, Tả Trung quản (giữa bụng) và nằm thở 5-10 phút, ý đặt tại huyệt Trung quản. Hít vào Trung Quản thở ra Mệnh môn, cho đến khi nào các ngón chân trở về vị trí đều bằng nhau, rồi đo áp huyết kiểm chứng lại đúng tiêu chuẩn, chân trái 147/77mmHg mach 65, chân phải 148/71mmHg mạch 68.

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image018

clip_image020

clip_image022

5-Hướng dẫn bệnh nhân Nằm Kéo đâu gối theo hơi thở 30 lần . Cúi ngửa theo hơi thở 10 lần, và Dậm chân hát one, two, three…
6-Bệnh nhân cho biết đã hết đau hoàn toàn. Dặn bệnh nhân không được ăn no, vì bao tử chứa được ít, nên ăn từ từ, không được ăn chất chua nhiều gân bị co rút đau.