Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Vuốt Hỏa đoạn của 12 kinh

Xin xem DVD bài giảng hỏa đoạn :
http://www.youtube.com/watch?v=6L7C3HXRC7Q

Theo quy luật 6/9.
Bổ tăng hỏa để chữa hàn : Vuốt thuận theo chiều kinh
Tả bớt hỏa để chữa những bệnh nhiệt : Vuốt nghịch theo chiều kinh.

Thực tập :

6 đường kinh trên chân :
Hỏa đoạn kinh Bàng quang :
Tăng hỏa vuốt chiều thuận để bổ, từ Ủy trung đến Côn lôn (chữa lạnh chân)
Bớt hỏa vuốt chiều nghịch để tả, từ Côn lôn đến Ủy trung (chữa chân nóng, tiểu đường)

Áp dụng tương tự cho những kinh khác :
Hỏa đoạn kinh Đởm :
Vuốt Bổ từ Dương lăng tuyền đến Dương phụ (chữa chóng mặt xây xẩm, tay chân đau vô lực)
Vuốt Tả từ Dương phụ đến Dương lăng tuyền (chữa nhức đầu, đau nhức chân tay)

Hỏa đoạn kinh Thận :
Vuốt Bổ từ Nhiên cốc đến Thái khê (chữa bệnh thận lạnh đi tiểu nhiều)
Vuốt Tả từ Thái khê đến Nhiên cốc (chữa thận nhiệt, bí tiểu, tiểu gắt)

Hỏa đoạn kinh Vị :
Vuốt Bổ từ Túc tam lý đến Giải khê (chữa bao tử hàn)
Vuốt Tả từ Giải khê đến Túc tam lý (chữa bao tử nhiệt)

Hỏa đoạn kinh Can :
Vuốt Bổ từ Hành gian lên Thái xung (làm tăng áp huyết)
Vuốt tả từ Thái xung đến Hành gian ( làm giảm áp huyết, giảm đau nhức thần kinh)

Hỏa đoạn kinh Tỳ :
Vuốt Bổ từ Thái bạch tới Thương khâu (làm tăng đường)
Vuốt Tả từ Thương khâu tới Thái bạch (làm hạ đường)

6 đường kinh trên tay :
Hỏa đoạn kinh Phế :
Vuốt bổ từ Thái uyên đến Ngư tế (chữa ho cảm hàn)
Vuốt Tả từ Ngư tế đến Thái uyên (chữa sốt, ho cảm nhiệt)

Hỏa đoạn kinh Đại trường :
Vuốt Bổ từ Dương khê đến Khúc trì ( chữa tiêu chảy lạnh bụng)
Vuốt Tả từ Khúc trì đến Dương khê (chữa bụng nóng, táo bón)

Hỏa đoạn kinh Tâm bào :
Vuốt bổ từ Đại lăng đến Lao cung ( chữa áp huyết thấp, mất ngủ do hàn)
Vuốt Tả t ừ Lao cung đến Đại lăng (chữa áp huyết cao, mất ngủ do nhiệt)

Hỏa đoạn kinh Tam tiêu :
Vuốt bổ từ Chi cấu đến Thiên tĩnh (chữa tay tê lạnh đau nhức do hàn)
Vuốt Tả từ Thiên tĩnh đến Chi cấu (chữa tay đau cứng không cử động được)

Hỏa đoạn kinh Tâm :
Vuốt bổ từ Thần môn đến Thiếu phủ (chữa tim hồi hộp, yếu tim)
Vuốt Tả từ Thiếu phủ đến Thần môn (chữa nghẹt tim, làm thông ống mạch tim co cứng)

Hỏa đoạn kinh Tiểu trường :
Vuốt Bổ từ Dương cốc đến Tiểu hải (giúp hấp thụ và chuyển hóa chất bổ)
Vuốt Tả từ Tiểu hải đến Dương cốc (chữa tiểu trường dư nhiệt, táo bón, đi cầu ra máu)