Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Bệnh HEPATITE

So sánh 2 lần thử máu có kết quả thay đổi tốt của một nữ bệnh nhân tại Bệnh viện HMR :

1-Biochimie sang : Ngày thử 27/1/09 Ngày thử 28/4/0 Standard
Albumine 42 43 35-50 g/L
Bilirubine total 10 8 0-21 umol/L
ALT 26 21 0-40 U/L
Phosphatase Alcaline 95 107 5-125 U/L
LD 216 normal 105 – 215 U/L
Cholesterol 6.67 normal 3.2 – 4.15mmol/L
Triglycérides 1.85 normal 0.6 – 1.15mmol/L

2-Hormones :
Bilan thyroidien TSH 0.217 0.531 0.350-4,940 mU/L

3-Hématologie Générale :
ERCS 5.17 4.65 4 – 5.5x10e12/L
HB 144 131 118 – 158 g/L
HT 0.426 0.380 0.37 – 0.47 L/L
VGM 82.3 81.7 81 – 98 fL
TGMH 28 28.3 27 – 32 pg
CGMH 339 346 325 – 362 g/L
DVE 14.0 12.7 12 – 15 %
PLAQ 231 202 140 – 440x10e9/L
PCT 0.172 0.151 0.103 – 0.416 L/L
VPM 7.4 7.4 7 – 10 fL
DVP 16.2 16.0 15 – 17%
LEUCO 6.9 6.2 4.5 – 10.8x10e9/L
Neutro 0.556 0.474 0.42 – 0.72 v.rel
Éosino 0.003 0.013 0 – 0.05 v.rel
Baso 0.004 0.005 0 – 0.02 v.rel
Lympho 0.335 0.417 0.18 – 0.44 v.rel
Mono 0.102 0.092 0.01 – 0.09 v.rel
Neutro 3.8 2.9 1.8 – 7x10e9/L
Éosino 0.00 0.10 0.02 – 0.5 x10e9/L
Baso 0.00 0.00 0.00 – 0.15x10e9/L
Lympho 2.3 2.6 1.3 – 3.5 x10e9/L
Mono 0.70 0.60 0.1 – 0.8x10e9/L

4-Hématologie Spéciale :
AFP (Alpha Foetoprotéine) 2.6 2.5 0 - 15 ug/L

Trên đây là kết qủa thử nghiệm máu của một nữ bệnh nhân bị bệnh hépatite, tình trạng gan sưng cứng, đau 2 bên sườn, móng tay chân khô, mầu thâm đen, cơ thể suy nhược, được hướng dẫn bài tập khí công :
Cùng nhau luyện thuốc, giống như bài Tập kéo gối thở ra làm mền bụng, nhưng khác ở điểm, thầy chữa khí công dùng tay bấm vào những huyệt nội dược như Cưu Vĩ, Cự Khuyết, Trung Quản, Kiến Lý, Khí Hải, Kỳ Môn, Chương Môn, Quan Nguyên để cơ thể tạo ra thuốc phối hợp với khí huyết đang lưu chuyển cùng lúc khi đang tập khí công thời gian 200 lần kéo gối.

Các huyệt được bấm theo thứ tự mộc sinh hỏa, một bàn tay đặt trên gan, một tay bấm Cưu Vĩ và Cự Khuyết, sau 10-20 lần, sau đổi sang 2 huyệt Nhật Nguyệt để thông khí huyết trong gan, rồi từ hỏa sinh thổ, một bàn tay vẫn đặt trên gan để theo dõi sự cứng mềm của lá gan khi khí huyết chuyển động, một tay bấm huyệt Trung Quản, Kiến Lý trong khi bệnh nhân kéo gối được 20-30 lần nữa, rồi từ thổ sinh kim, bàn tay vẫn đặt trên lá gan, tay kia đặt 3 ngón, một ở huyệt Trung Quản, hai ngón kia đặt 2 bên rốn nơi huyệt Thiên Xu để rút xổ độc trong gan theo ra bằng đường đại tiện, khi bệnh nhân đang kéo gối thở ra làm mềm bụng, chúng ta và cả bệnh nhân nghe và cảm nhận được có chất lỏng chạy từ xương ức, từ gan xuống đường ruột, chất lỏng chảy ra là những chất nước, mỡ, huyết xấu có chứa độc tố, rồi từ kim sinh thủy, hai ngón tay bấm huyệt Thiên Xu, hai ngón tay bấm vào Âm Giao và Thủy Phân để chuyển hóa nước giúp thăng thanh giáng trọc…rồi bổ thận khí chuyển khí trung tiêu xuống hạ tiêu, bấm một tay vào huyệt Trung Quản, một tay và huyệt Khí Hải thời gian lâu cho đến khi bệnh nhân kéo gối hết đủ 100 lần hay 200 lần.

Tất cả những động tác tập thuộc phần động công, sau đó cho bệnh nhân cuốn lưõi ngậm miệng nghỉ thư giãn bằng phương pháp tĩnh công thiền, hai bàn tay, một đặt tại Đan Điền Thần, một đặt tại Đan Điền Tinh, nếu áp huyết thấp, cho ý trụ tại Đan Điền Thần, nếu áp huyết cao cho ý tập trung tại Đan Điền Tinh, theo dõi bụng phồng xẹp nơi trụ ý, chúng ta sẽ nghe chất lỏng trong gan tiếp tục chảy ra ngoài xuống ruột, sau khi tập tĩnh công 15 phút, sắc mặt sẽ hồng hào, bụng nhỏ lại, phía lá gan sờ vào thấy mềm và nhỏ, ấn đè vào lá gan không còn cứng và đau như trước.

Tập một tuần, khi đi đại tiểu tiện, nhận thấy nước tiểu đục hôi, phân ra mầu nâu hay xanh đen, thối khẳm, một hai ba tuần sau phân sẽ trở lại mầu vàng dẻo bình thường là bệnh gan đã thuyên giảm.

Bệnh nhân trên đây bắt đầu tập từ tháng 20/8/2009, bác sĩ báo cho biết nếu tình trạng xét nghiệm máu càng ngày càng xất sẽ phải tuân thủ cách chữa định kỳ chích thuốc chữa Hépatite C, nếu kết qủa tốt hơn thì không cần điều trị. Bà cho biết bác sĩ nhìn qua máy xét nghiệm số virus trong gan lên đến 1.7 triệu.

Sau khi xét nghiệm máu có kết qủa thay đổi như trên, nhưng bà vui mừng hơn khi bác sĩ báo cho biết virus trong gan đã giảm xuống còn 1.2 triệu, nên không cần phải chích thuốc điều trị hépatite C. Riêng đối với bà, bà nhân thấy bài tập khí công kéo gối thở mềm bụng và tập thiền có nhiều kết qủa, gan mềm nhỏ lại, hai bên sườn không đau, da dẻ sắc mặt hồng hào, ăn ngủ ngon, đi cầu ra phân vàng tốt, không còn bị chóng mặt xây xẩm hay mệt mỏi nữa. Bà hy vọng tập đều để căn bệnh của bà được khỏi hẳn hoàn toàn.