Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Cách chữa Tỳ (tuyến tụy)

Kính gởi Thầy Ngọc.
Thưa Thầy, Nếu bị yếu hoặc ung thư tuyến tuỵ (pancrea)
thì có cánh nào tập hoặc thuốc chữa hay không
Cám ơn thầy
Con

Thân gửi mui nguyen,

1-Tập Bài Nạp khí trung tiêu, Bài cúi ngửa 4 nhịp, Vặn mình 4 nhịp, Nằm thở tĩnh công thiền

2-Vuốt huyệt Vòng chân khí Tỳ : Từ Tỳ du lên Can du, từ Can du về Tỳ du, từ Tỳ du lên Tâm du, từ Tâm du xuống Thận du, từ Thận du lên Phế du, từ Phế du xuống Tỳ du. Mỗi đoạn vuốt 6 lần nếu là người mập để chuyển huyết sang khí, để bổ khí. Nếu là người ốm, vuốt 9 lần chuyển khí sang huyết để bổ huyết.

3-Ra tiệm thuốc bắc mua 1 lọ Bổ trung ích khí hoàn uống theo toa.

Thân

doducngoc