Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Đông y chữa bệnh tiểu đường và biến chứng

Phân tích những bài thuốc kinh nghiệm đông y

Chữa bệnh tiểu đường và biến chứng

Chúng ta thường có thói quen khi bị bệnh, gặp bạn bè hay người thân thuộc chỉ mách cho một toa thuốc gia truyền của gia đình đã từng chữa khỏi giống như bệnh mà mình đang mắc phải để mình uống thử xem sao. Đôi khi mình dùng may ra khỏi bệnh, có khi lại không thấy bớt mà không hiểu tại sao.

http://khicongydaotailieu.blogspot.com/2010/10/ccy-5-chua-benh-tieu-uong-va-bien-chung.html